ads

Tuesday, July 10, 2012

Statement of President Aquino on the passing away of Dolphy Quizon, July 10, 2012
Pahayag

ng
Kagalang-galang Benigno S. Aquino III
Pangulo ng Pilipinas
Sa pagpanaw ni Rodolfo Quizon Sr.

[Ika-10 ng Hulyo 2012]

Mabuting tao si Dolphy, at kinatawan niya ang karaniwang Pilipino: malalim magmahal, masayahin, may respeto sa kapwa, at handang harapin ang mga hamon ng tadhana. Nagmula siya sa isang henerasyong dumaan sa maraming pagsubok—at sa pakikipagsapalaran ay natutong maging mapagpakumbaba, matapat, at matulungin. Hindi kailanman niya tinalikuran ang mga kaibigan, at ang sambayanang naging bukal ng kanyang mga tagumpay.

Sa loob ng mahabang panahon, ipinakita sa atin ni Dolphy na anumang pagsubok ay may katuwang na pag-asa at ligaya; mulat siyang anumang problema ay mapangingibabawan ng positibong pagtanaw sa kapalaran. Binago niya hindi lamang ang kaniyang industriya, kundi maging ang pambansang kamalayan: sa pamamagitan ng kaniyang sining, pinalawak ni Dolphy ang ating pananaw, at binigyan tayo ng kakayahang suriin, pahalagahan, at hanapan ng ngiti ang mga pang-araw-araw na pangyayari sa buhay ng bawat Pilipino.

Nakikiisa ako at ang aking pamilya, sampu ng ating mga kasamahan sa gobyerno, sa pagluluksa ng Pamilya Quizon ngayong gabi. Ang pagpanaw ni Rodolfo Quizon Sr.—ang nag-iisang Hari ng Komedya—ay tiyak na nagdudulot ng lumbay sa isang bansang matagal niyang pinasaya.


Rest In Peace DOLPHYMakati Medical Center statement on Dolphy's passing


We would like to inform the public that Mr. Rodolfo "Dolphy" Quizon, passed away today, at 2034H (8:34PM) due to Multiple Organ Failure, secondary to complications brought about by Severe Pneumonia, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, and Acute Renal Failure.
We join the entire Filipino Community in praying for the soul of Mr. Quizon and his dearly beloved family and friends.
To the Quizon Family, we extend our deepest condolences.Trust GOD!


You say: "It's impossible "
God says: All things are possible

You say: " I am too tired"
God says: I will give you rest.

You say: " Nobody really loves me"
God says: I love you

You say: " I can't go on"
God says: My grace is sufficient

You say: "I can't figure things out"
God says: I will direct your steps

You say: " I can't do it"
God says: You can do all things

You say: " I am not able"
God says: I am able

You say:" It's not worth it"
God says: It will be worth it

You say: " I can't forgive myself"
God says: I forgive you

You say: " I can't manage"
God says: I will supply all your needs

You say: " I'm afraid "
God says: I have not given you a spirit of fear

You say: " I am always worried and frustrated"
God says: Cast all your cares on me

You say: " I don't have enough faith "
God says: I have given everyone a measure of faith

You say: " I am not smart enough"
God says: I give you wisdom

You say: " I feel all alone"
God says: I will never leave you or forsake you.

Pinoy Food

1. Adobong Pusit (Squid cooked in an ink and vinegar stew)

2.  Spanish Paella has become "Pinoyed" on food 
 

3.  Daing na Bangus

4. Oyster or Talaba

5. Baked Salmon


I am because we are!


An anthropologist proposed a game to the kids in an African tribe. He put a basket full of fruit near a tree and told the kids that who ever got there first won the sweet fruits. When he told them to run they all took each others hands and ran together, then sat together enjoying their treats. When he asked them why they had run like that as one could have had all the fruits for himself they said: ''UBUNTU, how can one of us be happy if all the other ones are sad?''
'UBUNTU' in the Xhosa culture means: "I am because we are"