ads

Saturday, July 7, 2012

Big Brother’s words of advice


“91 days inside my house is not enough for you to completely change. Hindi dapat minamadali ang lahat ng bagay. Hindi dapat nira-rush. Hindi dapat fina-fastforward. Wag magpadala sa bugso ng damdamin… Sa impluwensiya ng TV, movies, at internet… O peer pressure. Hindi lahat ng bagay ay puwedeng balikan. Hindi pwedeng i-undo. Lalong-lalo na ang panahon.”
Big Brother’s words of advice

No comments:

Post a Comment